varianta 1
varianta 1
varianta 2
varianta 3
varianta 4
varianta 5
Naselje Maribor

Konstrukcijski sistem
Energijske hiše Mecer
Steklo
Izolacija

Kdo smo?
Kontakt
Kako do nas
Za medije
Kariera
Partnerji Mecer

Kako do hiše Mecer?
Reference
Pogosta vprašanja
Izjave strank
Vzorčne hiše

Bivanje
Arhitektura
Kakovost
Zakaj nas izbrati
Certifikati
varianta 1
varianta 1
varianta 2
varianta 3
varianta 4
varianta 5
Naselje Maribor

Konstrukcijski sistem
Energijske hiše Mecer
Steklo
Izolacija

Kdo smo?
Kontakt
Kako do nas
Za medije
Kariera
Partnerji Mecer

Kako do hiše Mecer?
Reference
Pogosta vprašanja
Izjave strank
Vzorčne hiše

Bivanje
Arhitektura
Kakovost
Zakaj nas izbrati
Certifikati

Pogoji in uporaba

SPLOŠNI POGOJI

Predstavitev

 

Podatki, ki so zbrani na tej spletni strani, o podjetjih Mecer, d. o. o. in tretjih strankah, so natančno in skrbno pripravljeni. Obiskovalcem spletne strani se v primeru napak opravičujemo. Če ste jih opazili, vas prosimo, da nas na to opozorite na elektronski naslov info@mecerhouse.eu. Z vstopom na to spletno mesto vsakdo, brez omejitev in zadržkov, sprejema Splošne pogoje uporabe spletne strani.

 

Vsebina

 

Vsebine, ki so na spletni strani, so informativnega značaja in namenjene predvsem informiranju. Skrbnik spletnega mesta se obvezuje, da bo skrbel, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne tipkarske napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov. Skrbnik si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni modele, specifikacije in razpoložljivost izdelkov.

 

Vsa vsebina na strani in podstraneh spletnega mesta mecerhouse.eu je avtorsko zaščitena. Spletno mesto je samo za lastno uporabo in splošno informiranje.

 

Avtorske pravice

 

Oblika spletne strani in njene vsebine so zaščiteni s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Vse informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, se lahko uporabljajo le za zasebno, nekomercialno rabo in jih ni dovoljeno reproducirati, spreminjati, prenašati, odobriti ali objaviti v celoti ali po delih za kakršenkoli namen brez prejšnjega pisnega soglasja družbe skrbnika spletnega mesta, razen za namene pregledovanja.

 

Splošne določbe

 

Skrbnik spletnega mesta skrbi, da so vse storitve na voljo 24 ur na dan, vendar ne jamči, da bodo elektronske storitve delovale brez prekinitev, brez težav, pomot ali napak. Izključena je vsakršna kazenska in civilna odgovornost za izgubo ali okrnjeno dostopnost podatkov ali kakršnokoli drugo slučajno, posredno, posebno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz uporabe ali morebitne nezmožnosti uporabe spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, izgube dobrega imena, poslov ali podatkov, tehničnih napak, napak pri cenah, dobavnih rokih, opisih izdelkov, opisih storitev ali napačnega delovanja spletnega mesta, med drugim tudi za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo kot posledica delovanja računalniških virusov ali vašega zanašanja na informacije, pridobljene preko skrbnikove spletne strani.

 

Piškotki

 

Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča registracijo aktivnosti uporabnikov na tej spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.

 

Osebni podatki

Podatke, ki jih skrbniku spletnega mesta posredujete preko spletnih strani, bo uporabil izključno Skrbnik spletnega mesta z namenom oblikovanja ponudbe storitev in/ali izdelkov podjetja Mecer, d. o. o. V skladu z naravo takšnih informacij podjetje Mecer, d. o. o. in Skrbnik spletnega mesta skušata po svojih najboljših močeh zagotavljati varno zbiranje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam, razen drugim entitetam v okviru mreže poslovno-storitvenih centrov podjetja Mecer. Kadarkoli lahko uveljavljate pravico do dostopa, do popravka ali preklica dovoljenja za uporabo svojih osebnih podatkov. Skrbnik spletnega mesta ne prevzema nikakršne odgovornosti v zvezi z vsakršnimi, s strani uporabnika posredovanimi podatki, in si pridržuje pravico, da kakršnekoli takšne podatke odstrani iz svojih baz brez obrazložitve ali predhodnega obvestila.

 

Avtorske pravice, industrijska lastnina in intelektualna lastnina

 

Spletna stran in vse njene vsebine so zaščitene s pravicami industrijske in intelektualne lastnine. Informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, ki jih najdete na tej spletni strani, lahko uporabite izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo in je ne smete, ne v celoti ne delno, reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

 

Osebna privolitev uporabnika

 

Skrbnik spletnega mesta zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca (v primeru direktnega kontakta preko elektronske pošte, telefona, na podlagi spletnega mesta). Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi splošnimi pogoji.

 

Hramba osebnih podatkov

 

Podatki, zbrani s strani skrbnika spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravitelja spletnega mesta v skladu s splošnimi pogoji. Uporabnik
lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo, ki jo naslovi na elektronski naslov upravitelja spletnega mesta mecerhouse.eu.

 

Komuniciranje na daljavo

 

Skrbnik spletnega mesta mecerhouse.eu bo z uporabnikom stopil v stik s sredstvi komuniciranja na daljavo (elektronske novice, akcije, popusti ipd.), le v primeru če ta temu ne bo izrecno nasprotoval. Elektronska komercialna sporočila bodo jasno razpoznavna, pošiljatelj bo jasno razviden, pogoji za sprejem posebnih ponudb pa nedvoumno označeni, hkrati pa bo jasno predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

 

Zaščita osebnih podatkov

 

Osebni podatkov so zaščiteni in skrbnik spletnega mesta zagotavlja, da je nepooblaščenim osebam onemogočen dostop do njih. V primeru kršitve tega člena mora skrbnik spletnega mesta uporabnika o morebitnem nepooblaščenem dostopu do njihovih osebnih podatkov obvestiti.

  

Odgovorna oseba za varstvo podatkov

 

Odgovorna oseba je določena v internem aktu o varstvu podatkov in se na zahtevo uporabnika razkrije.

 

Pravice posameznikov

 

Posameznik ima pravico do vpogleda v svoje osebne podatke, ki se obdelujejo. Prav tako ima pravico zahtevati popravek ali dopolnitev
svojih osebnih podatkov kot tudi izbris svojih osebnih podatkov, brez obrazložitve in brez vzroka. To lahko stori z elektronskim sporočilom,
naslovljenim na elektronski naslov info@mecerhouse.eu.

 

Omejitev uporabe slik na spletnih straneh

 

Skrbnik spletnega mesta upošteva naravo interneta kot medija za izmenjavo informacij in posameznikom dovoljuje reprodukcijo slik s skrbnikove spletne strani na podlagi prošnje, poslane administratorju spletne strani na elektronski naslov info@mecerhouse.si.

 

Hiperpovezave

 

Skrbnikova spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, ki so povsem neodvisne od te spletne strani. Skrbnik nikakor ne jamči za točnost, popolnost ali verodostojnost informacij, vsebovanih v vsakršnih takšnih povezavah ali na drugih spletnih straneh, na katere vodijo povezave s skrbnikove spletne strani. Do takšnih spletnih strani dostopate na lastno odgovornost.

 

Posodabljanje pogojev uporabe

 

Skrbnik spletnega mesta si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev brez predhodnega
opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene.

 

Objava sprememb

 

Vse spremembe o varovanju osebnih podatkov bodo objavljena v tej izjavi o varovanju osebnih podatkov, na vstopni strani mecerhouse.eu in na drugih ustreznih mestih.

de_DEDeutsch